Göteborgs översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2022-05-19. Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

Översiktsplanen finns i sin helhet på adressen https://oversiktsplan.goteborg.se. Där finns även fördjupningar av översiktsplanen samt tematiska tillägg.